Kompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača

Kompatibilnost zadnjih šiftera (ručica menjača) bicikla

Ažurirano: 07/10/2019. Ručice zadnjeg menjača (šifteri u buduće) naravno služe za menjanje brzina pozadi, tj. za upravljanje zadnjim menjačem, koji lanac premešta sa jednog na drugi zadnji zupčanik. U ovom članku prvo će biti objašnjena razlika između frikcionih i indeksnih šiftera, a zatim će kompatibilnost indeksnih biti izložena u tri velike grupe: tri aktuelna standarda tri … OpširnijeKompatibilnost [07] Ručice zadnjeg menjača