Kompatibilnost [08] Mehaničke kočnice

Kompatibilnost mehaničkih kočnica (ne-hidrauličnih) bicikla - koje sa sa kojim mogu kombinovati

Ažurirano: 16/11/2018. U ovom članku je obrađena kompatibilnost kočnica bicikla koje su mehaničke (tj. kočnica koje koriste sajlu za aktivaciju, nisu hidraulične) – kako kompatibilnost čeljusti, tako i ručica. Hidraulične kočnice biće obrađene u posebnom članku. Za objašnjenje principa rada mehaničkih kočnica, kao i termina poput količine povlačenja sajle ručice, mehaničke prednosti i slično, pogledati … OpširnijeKompatibilnost [08] Mehaničke kočnice

Mehaničke kočnice bicikla – princip rada

Mehanička prednost i princip rada mehaničkih kočnica bicikla

Ažurirano: 09/11/2018. U ovom članku je obrađen princip rada mehaničkih kočnica, tj. kočnica koje koriste sajlu. Hidraulične kočnice biće obrađene u posebnom članku.   a) Uvod – mehanička prednost Mehaničke kočnice rade na jednostavnom principu poluge. Što je poluga duža, to je manje mase potrebno da se pokrene veća masa. Takođe, za istu dužinu puta koju prođe … OpširnijeMehaničke kočnice bicikla – princip rada