Vrste i konstrukcije ležajeva bicikala

Vrste i konstrukcije ležajeva koji se koriste kod bicikala

Ažurirano: 09/11/2018. Ovaj članak objašnjava kakve vrste ležajeva se (obično i najčešće) koriste kod bicikala, kao i koje su im prednosti i mane u odnosu na druge sisteme ležajeva koji se koriste kod bicikala. Za standarde kuglica ležajeva, videti članak: Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala.   1. Šolja-konus ležaj Ležajevi bicikla najčešće koriste kuglice koje … OpširnijeVrste i konstrukcije ležajeva bicikala

Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala

Standardne dimenzije kuglica ležajeva bicikla

Ažurirano: 27/01/2019. Ležajevi bicikala uglavnom su kuglični, sa kuglicama. Noviji trend “industrijskih” ležajeva koristi već gotov komplet kuglica i vođica, koji se kupuje i menja kao zatvorena celina. Ipak, mnogi bicikli još uvek koriste stari sistem sa šoljama i konusima. Shimano nable (glavčine) i dalje koriste taj sistem. Kod šolja-konus sistema poželjno je prilikom servisa … OpširnijeStandardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala