Zadnja nabla bicikla

Uloga koju vrši zadnja nabla bicikla Osnovni zadatak zadnje nable (glavnčine) bicikla je, naravno, da omogući točku nesmetano okretanje, pri tom ga držeći pričvršćenog za ram bicikla. Takođe, za razliku od prednje, zadnja nabla ima i dodatnu bitnu funkciju: prenošenje snage …Čitaj dalje…

Unutrašnja guma za bicikl – detaljno

Tehnika zamene i krpljenja unutrašnje gume: Lepljenje probušene unutrašnje gume Montiranje guma na točak Unutrašnja guma za bicikl Velika većina bicikala, sa izuzetkom tubeless, koristi unutrašnje gume u točkovima. Njihova funkcija je da zadržavaju vazduh unutra, dok je spoljna guma zadužena za …Čitaj dalje…