Standardne dimenzije kuglica za ležajeve bicikala

Ležajevi bicikala uglavnom su kuglični, sa kuglicama. Noviji trend „industrijskih“ ležajeva koristi već gotov komplet kuglica i vođica, koji se kupuje i menja kao zatvorena celina. Ipak, mnogi bicikli još uvek koriste stari sistem sa šoljama i konusima. Shimano nable …Čitaj dalje…

Kratak pregled standarda patrona bez navoja (press fit)

Ovaj članak daje kratak pregled standarda patrona bez navoja (eng. threadless, ili press fit). Za svaku patronu data je slika poprečnog preseka same patrone i školjke u ramu u koju se ugrađuje, uz podatke o dimenzijama. BB30 Širina školjke: 68 …Čitaj dalje…