10) Kompatibilnost patrona pogona

Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći: 1 istorijat i patrone sa navojem 2 patrone bez navoja – press fit T47 …Čitaj dalje…

8) Kompatibilnost kočnica bicikla – mehaničkih

U ovom članku je obrađena kompatibilnost kočnica bicikla koje su mehaničke (tj. kočnica koje koriste sajlu) – kako kompatibilnost čeljusti, tako i ručica. Hidraulične kočnice biće obrađene u posebnom članku. Za objašnjenje principa rada mehaničkih kočnica, kao i termina poput …Čitaj dalje…

7) Kompatibilnost zadnjih šiftera bicikla (ručica zadnjeg menjača)

Ručice zadnjeg menjača (šifteri u buduće) naravno služe za menjanje brzina pozadi, tj. za upravljanje zadnjim menjačem, koji lanac premešta sa jednog na drugi zadnji zupčanik. U ovom članku prvo će biti objašnjena razlika između frikcionih i indeksnih šiftera, a …Čitaj dalje…

6) Kompatibilnost prednjih šiftera (ručice prednjeg menjača) bicikla

Ručica prednjeg menjača, u daljem tekstu „šifter“, služi za upravljanje prednjim menjačem, tj. menjanje brzina napred. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost prednjih šiftera bicikla, tj. koji šifter se može upariti sa kojim lancima i prednjim pogonima. Postoji puno različitih izvedbi, različitih …Čitaj dalje…

5) Kompatibilnost prednjih menjača bicikala

Ovaj članak objašnjava kompatibilnost prednjih menjača bicikla različitih marki i modela. Za detaljno objašnjenje vrsta montiranja menjača i rutiranja sajle, kao i kapaciteta, pogledati članak: Prednji menjač bicikla. Prednji menjači se razlikuju po sledećim karakteristikama (koje su sve objašnjene sa …Čitaj dalje…