Podešavanje cantilever kočnica

Ovaj članak objašnjava podešavanje cantilever kočnica. Uvod Cantilever kočnice mnogi biciklisti nepravedno smatraju slabijim od V-brake kočnica. One imaju svojih mana, ali sila kočenja nije jedna od njih. Loše kočenje cantilever kočnica najčešće je uzrokovano lošim izborom pakni, ili, češto, …Čitaj dalje…

8) Kompatibilnost kočnica bicikla – mehaničkih

U ovom članku je obrađena kompatibilnost kočnica bicikla koje su mehaničke (tj. kočnica koje koriste sajlu) – kako kompatibilnost čeljusti, tako i ručica. Hidraulične kočnice biće obrađene u posebnom članku. Za objašnjenje principa rada mehaničkih kočnica, kao i termina poput …Čitaj dalje…