O mastima za ležajeve bicikla – detaljno

Često se vodi polemika koja mast je najbolja za korištenje u ležajevima bicikla. Bilo točkova, bilo kormana, pivota kočnica… Neki se kunu u staru „tovatnu mast“, koju su „…moj deda/tata koristili…“ Drugi pak preporučuju silikonske, teflonske, grafitne i tako dalje masti. …Čitaj dalje…

Podešavanje cantilever kočnica

Ovaj članak objašnjava podešavanje cantilever kočnica. Uvod Cantilever kočnice mnogi biciklisti nepravedno smatraju slabijim od V-brake kočnica. One imaju svojih mana, ali sila kočenja nije jedna od njih. Loše kočenje cantilever kočnica najčešće je uzrokovano lošim izborom pakni, ili, češto, …Čitaj dalje…

10) Kompatibilnost patrona pogona

Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći: 1 istorijat i patrone sa navojem 2 patrone bez navoja – press fit T47 …Čitaj dalje…

8) Kompatibilnost kočnica bicikla – mehaničkih

U ovom članku je obrađena kompatibilnost kočnica bicikla koje su mehaničke (tj. kočnica koje koriste sajlu) – kako kompatibilnost čeljusti, tako i ručica. Hidraulične kočnice biće obrađene u posebnom članku. Za objašnjenje principa rada mehaničkih kočnica, kao i termina poput …Čitaj dalje…

7) Kompatibilnost zadnjih šiftera bicikla (ručica zadnjeg menjača)

Ručice zadnjeg menjača (šifteri u buduće) naravno služe za menjanje brzina pozadi, tj. za upravljanje zadnjim menjačem, koji lanac premešta sa jednog na drugi zadnji zupčanik. U ovom članku prvo će biti objašnjena razlika između frikcionih i indeksnih šiftera, a …Čitaj dalje…

6) Kompatibilnost prednjih šiftera (ručice prednjeg menjača) bicikla

Ručica prednjeg menjača, u daljem tekstu „šifter“, služi za upravljanje prednjim menjačem, tj. menjanje brzina napred. Ovaj članak objašnjava kompatibilnost prednjih šiftera bicikla, tj. koji šifter se može upariti sa kojim lancima i prednjim pogonima. Postoji puno različitih izvedbi, različitih …Čitaj dalje…