02) Važne dimenzije viljuški i (ležajeva) kormana bicikala

U prethodnom članku o viljuškama i ležajevima objašnjena je konstrukvija ležajeva, označeni su i imenovani važni delovi. Članak se može pročitati ovde: Nazivi delova viljuške, cevi upravljača i ležaja viljuške na biciklu. Nazivi delova definisani u tom članku, biće korišteni …Čitaj dalje…

01) Nazivi delova viljuške, cevi upravljača i ležaja viljuške na biciklu

Ovo je prvi u nizu članaka koji se bave ležajevima viljuške bicikla (tj. šoljama kormana). Ovde će biti objašnjeni osnovni pojmovi (delovi), koji će se kasnije koristiti kod objašnjavanja vrsta ležajeva i standardnih dimenzija. Prvo će biti objašnjena viljuška, zatim …Čitaj dalje…