Geometrija drumskog kormana

Za objašnjenje hvatova drumskog kormana, pogledati članak: Hvatovi drumskog kormana. Za objašnjenje kako podesiti drumski korman (promena visine, ugla i sl.), pogledati članak: Podešavanje drumskog kormana. Pod geometrijom drumskog kormana, misli se na dimenzije i sam oblik kormana. Važne dimenzije …Čitaj dalje…