01) Nazivi delova viljuške, cevi upravljača i ležaja viljuške na biciklu

Ovo je prvi u nizu članaka koji se bave ležajevima viljuške bicikla (tj. šoljama kormana). Ovde će biti objašnjeni osnovni pojmovi (delovi), koji će se kasnije koristiti kod objašnjavanja vrsta ležajeva i standardnih dimenzija. Prvo će biti objašnjena viljuška, zatim …Čitaj dalje…

Geometrija drumskog kormana

Za objašnjenje hvatova drumskog kormana, pogledati članak: Hvatovi drumskog kormana. Za objašnjenje kako podesiti drumski korman (promena visine, ugla i sl.), pogledati članak: Podešavanje drumskog kormana. Pod geometrijom drumskog kormana, misli se na dimenzije i sam oblik kormana. Važne dimenzije …Čitaj dalje…