Kratak pregled standarda patrona bez navoja (press fit)

Ovaj članak daje kratak pregled standarda patrona bez navoja (eng. threadless, ili press fit). Za svaku patronu data je slika poprečnog preseka same patrone i školjke u ramu u koju se ugrađuje, uz podatke o dimenzijama. BB30 Širina školjke: 68 …Čitaj dalje…

10) Kompatibilnost patrona pogona

Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći: 1 istorijat i patrone sa navojem 2 patrone bez navoja – press fit T47 …Čitaj dalje…

Standardi patrona pogona 2. deo – BB bez navoja – press fit

Za pojašnjenje osnovnih pojmova i istorijat razvoja BB patrona, kao i patrone sa navojem, pročitati ovaj članak: Standardi patrona pogona – 1. deo. Patrone sa šoljama koje se utiskuju u ram (eng. threadless, press fit) koriste pogone koji imaju svoju …Čitaj dalje…

Standardi patrona pogona bicikla – 1. deo (s navojima)

Ovaj članak objasniće koji sve postoje standardi patrona pogona bicikla. Prvi je u nizu nekoliko članaka koji obrađuju temu. Objasniće osnovne pojmove i standarde. Poslednji u nizu članaka objasniće kompatibilnost i mogućnost kombinovanja patrona i pogona različitih standarda. 1. Šta …Čitaj dalje…