10) Kompatibilnost patrona pogona

kompatibilnost patrona pogona

Ovaj članak objasniće kompatibilnost patrona pogona. Kako se patrone mogu kombinovati sa različitim standardima pogona. Članci koji opširno objašnjavaju konstrukciju i same standarde patrona su sledeći: 1 istorijat i patrone Nastavi čitanje…

Standardi patrona pogona bicikla – 1. deo (s navojima)

Standardi patrona pogona BB standards

Ovaj članak objasniće koji sve postoje standardi patrona pogona bicikla. Prvi je u nizu nekoliko članaka koji obrađuju temu. Objasniće osnovne pojmove i standarde. Poslednji u nizu članaka objasniće kompatibilnost Nastavi čitanje…