Podešavanje udobnog položaja na biciklu

Ovaj članak objasniće osnovne stvari oko podešavanja udobnog položaja za opuštenu vožnju. Za detaljno objašnjenje i iskusne bicikliste, pogledati ovaj članak: Podešavanje položaja sedenja na biciklu. Položaj na praktično svakom biciklu može se u velikoj meri prilagoditi željama i „dimenzijama“ …Čitaj dalje…

Geometrija drumskog kormana

Za objašnjenje hvatova drumskog kormana, pogledati članak: Hvatovi drumskog kormana. Za objašnjenje kako podesiti drumski korman (promena visine, ugla i sl.), pogledati članak: Podešavanje drumskog kormana. Pod geometrijom drumskog kormana, misli se na dimenzije i sam oblik kormana. Važne dimenzije …Čitaj dalje…