05 Optimalna širina sedla (sica) bicikla

Početni nivo

Početni nivo – osnove

U prethodnim člancima iz ove serije obrađene su teme: 1. materijala sedla, 2. debljine (i mekoće) postave, 3. oblika  sedla i 4. merenja širine sedalnih kostiju bicikliste. Ovaj članak bavi se izborom optimalne širine sedla. Izvinjavam se unapred ako neki delovi liče na priručnik iz anatomije. 🙂  U poslednjem poglavlju (5.) data je jednostavna formula, može se odmah preskočiti na njega, dok prethodna poglavlja objašnjavaju zbog čega je to tako. Objašnjenje je dato jer ima puno individualnih razlika pri izboru sedla, nemoguće je dati tačnu formulu unapred, pa da se olakša put u tražnenju pravog sedla (kao i prethodna četiri članka na ovu temu).

1. Zašto je važno izabrati optimalnu širinu sedla?
2. Preduslovi važni za određivanje optimalne širine sedla
3. Zakrivljenost karličnih (sedalnih) kostiju
4. Upotrebljiva širina sedla
5. Koja širina sedla, sto mu gromova?!

 

1. Zašto je važno izabrati optimalnu širinu sedla?

Kada su materijal, postava i oblik sedla izabrani, potrebno je izabrati i optimalnu širinu sedla. Preširoko sedlo može praviti probleme zbog ojeda na butinama, dok preusko obično stvara neprijatan pritisak u pubičnoj regiji.

 

2. Preduslovi važni za određivanje optimalne širine sedla

Pri izboru optimalne širine sedla, važno je znati dve stvari:

  • Položaj sedenja (koliko uspravno/polegnuto ka napred) se sedi
  • Širina  sedalnih kostiju

Položaj sedenja može biti uspravan (leđa pod uglom od 90 stepeni), blago povijen (60 stepeni ugao), veoma povijen (oko 45 stepeni ugao), ili (gotovo) skroz polegnut ka napred – videti sliku 1.

Slika 1 Položaj sedenja na biciklu (ugao nagiba torza) Izvor: www.selleroyal.com

Slika 1
Položaj sedenja na biciklu (ugao nagiba torza)
Izvor: www.selleroyal.com

Merenje širine sedalnih kostiju objašnjeno je u ovom članku. Širina sedalnih kostiju je očigledna mera pri izboru širine sedla, ali zbog čega je važan položaj sedenja? To je objašnjeno u narednom poglavlju:

 

3. Zakrivljenost karličnih (sedalnih) kostiju

Sedalne kosti (karlica) imaju zakrivljen oblik, sa širinom koja se smanjuje kako se ide od zadnjeg dela ka prednjem. Prikazano na slici 2.

Slika 2 Prikaz sedalnih kostiju Izvor: http://www.innerbody.com

Slika 2
Prikaz sedalnih kostiju
Izvor: http://www.innerbody.com

Sedlo treba da pruži potporu sedalnim kostima, kako se ne bi sedelo na nekim mekšim i osetljivijim delovima tela. Kako se telo savija ka napred, karlica se obično takođe rotira ka napred (manje, ili više, u zavisnosti od razgibanosti vozača).

Slika 6. Manje razgiban vozač u nagnutom položaju. Izvor: www.fizik.com

Slika 3
Manje razgiban vozač u nagnutom položaju. Karlica je zarotirana ka napred.
Izvor: www.fizik.com

Kako se karlica rotira ka napred (slika 3), tako uži deo karlice dolazi u kontakt sa sedlom (slika 2). Zato je za izbor optimalne širine sedla važno znati i položaj u kojem se vozi (slika 1). Slika 4 ovo prikazuje na modelu karlice:

Slika 4 Deo karlice (širina karlice) koji se oslanja na sedlo u zavisnosti od nagnutosti (položaja sedenja) Izvor: www.sq-lab.com

Slika 4
Deo karlice (širina karlice) koji se oslanja na sedlo u zavisnosti od nagnutosti (položaja sedenja)
Izvor: www.sq-lab.com

Sedlo preusko za uspravan položaj sedenja, može biti optimalne širine za polegnut položaj sedenja i obrnuto (slika 5).

Slika 4 Sedlo sa leve strane je preusko za uspravan, dok je sedlo sa desne strane preširoko za polegnut položaj vožnje. Izvor: www.cervelo.com

Slika 5
Sedlo sa leve strane je preusko za uspravan, dok je sedlo sa desne strane preširoko za polegnut položaj vožnje.
Izvor: www.cervelo.com

4. Upotrebljiva širina sedla

Proizvođači širinu sedla obično izražavaju u milimetrima širine na delu gde je sedlo najšire. Ipak, u zavisnosti od oblika sedla, ne mora sva ta širina biti upotrebljiva za oslanjanje težine tela (sedalnih kostiju). Što je sedlo zakrivljenije, to je više važno obratiti pažnju na ovo.

Slika 5 Ukupna naspram upotrebljive širine sedla. Izvor: www.sq-lab.com

Slika 6
Ukupna naspram upotrebljive širine sedla.
Izvor: www.sq-lab.com

„Višak“ širine ima svoju namenu, ali ona nije u držanju težine vozača. Služi za lakše centriranje tela u sedlu, eliminisanje oštrih („grebućih“) ivica, ostavljanje prostora postavi da se uvija i slično. Iz ovih razloga, širina sedla (ili dela sedla na koje se telo oslanja), mora uvek biti za barem dva cm (po jedan cm sa svake strane) šira od širine dela sedalnih kostiju na kojima se sedi.

Slika 7 Širina oslonca sedalnih kostiju i ukupna širina sedla Izvor: www.cervelo.com

Slika 7
Širina oslonca sedalnih kostiju i ukupna širina sedla
Izvor: www.cervelo.com

Zvuči komplikovano, pojednostavljeno je u narednom, poslednjem poglavlju.

 

5. Koja širina sedla, sto mu gromova?!

Slika 8 govori više od hiljadu reči:

Slika 7 Širina sedalnih kostiju plus koliko, u zavisnosti od položaja sedenja (vožnje) Izvor: www.sq-lab.com

Slika 8
Širina sedalnih kostiju plus koliko, u zavisnosti od položaja sedenja (vožnje)
Izvor: www.sq-lab.com

Na slici 8 dat je jednostavan pregled. Koliko cm treba dodati na izmerenu širinu sedalnih kostiju da bi se dobila optimalna širina sedla.

Na primer, ako je izmerena širina sedalnih kostiju od 125 mm, a bicikl koji se vozi je drumski i položaj je veoma povijen ka napred (drugi crtež s leva na slici 8), treba tražiti sedlo koj je za 1 cm (10 mm) šire od izmerenih 125 mm, dakle oko 135 mm širine.

 

Slika 9 Isti model (i oblik) sedla u nekoliko različitih širina Izvor: www.sq-lab.com

Slika 9
Isti model (i oblik) sedla u nekoliko različitih širina
Izvor: www.sq-lab.com

Treba i ovde naglasiti da je i širina sedla individualna stvar. Ovde dati podaci su više smernice, da se zna odakle krenuti sa isprobavanjem sedala. Nekima će odgovarati „za broj“ šire, nekima malo uže od ovde preporučenih mera.

Gremlinov savet

Gremlinov SAVET

Kada se isprobava novo sedlo, ako je ikako moguće, treba mu dati nekih nedelju-dve „fore“, da se telo navikne na novo sedlo. Tek posle toga može se doneti pravi sud da li to sedlo odgovara ili ne. Ovo često nije moguće (naročito po radnjama u Srbiji), ali tu su prijatelji, poznanici, biciklistički klubovi i udruženja… Kada se konačno nađe sedlo koje baš odgovara, kupiti odmah 3-4 komada, jer modele i kalupe menjaju gotovo svake godine. Time se izbegava mukotrpna ponovna potraga za savršenim sedlom.

Podeli ovaj članak sa prijateljima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

Ostavite odgovor